Stichting Zaadgoed verkoopt zelf geen zaad

Biologisch groentezaad (voor België en Duitsland zie onderaan)

www.bolster.nl

www.vreeken.nl

www.degodin.nl

deels biologisch:

www.denationaleproeftuin.nl wisselt gratis zaden uit tussen hobbytuinders

www.allezadenkopen.nl

www.dutchgardenseeds.com

www.aedoszaden.nl

www.zaadhandelvanderwal.nl

www.oranjebandzaden.nl

Pootgoed, uien en knoflook

www.biologischpootgoed.nl

Biologische bomen en kleinfruit

www.desterappel.nl

www.devrolijkenoot.nl

Wilde-bloemenzaad

www.bio-ron.nl wilde-bloemenzaden, gras/kruidenmengsels
www.greendal.nl
www.morgenster-zaden.nl
www.biodivers.nl
www.debolderik.net

Biologische bloembollen

www.ecobulbs.nl
www.naturalbulbs.nl

Biologische rozen

www.bierkreek.nl

België

www.boomkwekerijdelinde.be
www.proeftuin.info
www.denieuwetuin.be
www.velt.be

Duitsland

www.oekoseeds.de