Bestuur

Cor Zenhorst (Voorzitter), biologisch tuinder
Edwin Nuijten (Penningmeester), biologisch veredelaar
Mariette Kamphuis (Secretaris), biologisch bloemenkweker & kunst/landschapshistoricus
Leo Oosterloo (Bestuurslid), docent biologische tuinbouw bij Velt; voorheen biologisch tuinder op sociale moestuinen

Contact
Stichting Zaadgoed
Postbus 127
3700 AC Zeist
E-mail: info@zaadgoed.nl

Rekeningnummer:
IBAN NL 52 TRIO 0198 37 39 96 t.n.v. Stichting Zaadgoed te Zeist
BIC TRIO NL 2 U

RSIN 807768339
K.v.K. Midden-Nederland 3014 9547

Doelstelling Stichting Zaadgoed

Stichting Zaadgoed is in april 1998 opgericht en wil bijdragen aan de verbetering van de biologische landbouw en een toename van de agro biodiversiteit, door:

 1. Het bevorderen van een duurzaam beheer van onze cultuurgewassen in Nederland en Belgie door het gebruik van verantwoorde veredelingstechnieken;
 2. Het bevorderen van  agro-biodiversiteit;
 3. Ontwikkeling van veredelingsmethoden geëigend voor de biologische landbouw die vrij zijn van het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;

Strategie

 • Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe rassen met het stimuleren en behouden van een boeren-kwekersoog. Wij richten ons met name op boeren < 5 ha
 • Bewustwording van consumenten
 • Kennisontwikkeling bij boeren veredelaars
 • Educatie
 • Betrekken van ketenpartijen in de ontwikkeling van nieuwe rassenbetrekken

Kernactiviteiten

 • Het stimuleren en ondersteunen van concrete veredelingsactiviteiten voor de professionele biologische teelt, door biologische boeren telers en veredelaars, al dan niet in samenwerking met onderzoekers
 • Werken aan bewustwording van consumenten door projecten als Toekomstzaaien en deelname aan beurzen als Reclaim the seeds en de rassentoets
 • Stimuleren van kennisontwikkeling door het aanbieden van cursussen en studiedagen en de ontwikkeling van handleidingen voor de zaadteelt voor boeren en moestuinders
 • Bekendheid geven aan biologische plantenveredeling en het belang van agro-biodiversiteit door middel van website, kiemkracht publicaties en lezingen.
 • Fondswerving inclusief donateursdag om activiteiten voor stimulering van de biologische veredeling op te kunnen zetten en te kunnen ondersteunen.