Stichting Zaadgoed heeft als doel biologische veredeling te stimuleren, op verschillende niveaus. Daarom ondersteunen wij particulieren en/of bedrijven die bezig zijn met het in stand houden van bijzondere rassen, het maken van nieuwe selecties, of door veredeling een nieuw ras kweken. Hoe meer initiatieven van de grond komen, hoe beter.

Wij ondersteunen biologische veredeling niet alleen door kennis en contacten, stichting Zaadgoed waardeert de tijd en inspanning die mensen stoppen in veredelingsprojecten en kan een deel van de veredelingsarbeid ook financieel steunen. Hiervoor kunt u een subsidie aanvragen. Per aanvraag kennen we maximaal € 5.000,00 toe.

Gesteunde projecten

broodje Utrechts gezond

Subsidie aanvragen

  1. Gegevens aanvrager

  2. Algemene omschrijving


  (bijvoorbeeld: in de toekomst wil ik een ras ontwikkelen met die en die eigenschappen)


  (bijvoorbeeld: populatiekruising en vervolgens….. of een gerichte kruising en vervolgens….. Dus ook de aantallen)


  (bijvoorbeeld: over…jaar wil ik … gerealiseerd hebben)

  3. Aanvraag komend seizoen

  Aanmeldingsfonds voor nieuwe rassen

  Stichting Zaadgoed heeft een aanmeldingsfonds voor het aanmelden van een nieuw biologisch ras op de Rassenlijst. Neem daarvoor contact op met ons via info@zaadgoed.nl.