Waarom deze studiedag?

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde voeding zijn de uitdagingen van deze tijd. Hoe kunnen we samenwerken met partijen in de keten om duurzame rassen in stand te houden en te verbeteren?
Er zijn al belangrijke kleine stappen genomen met betrekking tot het gebruik van zaadvaste rassen, vanuit zowel technische als sociaal-economische overwegingen. We willen nu een volgende stap zetten om een solide basis voor de lange termijn te ontwikkelen.

Welke kansen kunnen we creëren voor een toekomstbestendige biologische plantenveredeling op basis van zaadvaste rassen? Wat voor type sociaal- economische organisatie hoort daar bij en welke financieringsmodellen?

Programma

Op 19 maart willen we gezamenlijk aan de slag gaan met spelers in de keten. We delen ervaringen uit enkele succesvolle voedselketens en inventariseren wat de wensen en behoeften zijn maar ook waar de bottlenecks en beperkingen liggen om ook in andere ketens voortgang te boeken.

Aan het eind van de dag willen we een ketenwerkgroep hebben gevormd die de opdracht meekrijgt om met de resultaten van de dag volgende stappen te formuleren: een routekaart en een concept convenant met de partners die bereid om met zaadvaste rassen aan de slag te gaan.

We vragen deze ketenwerkgroep de resultaten en het concept convenant in oktober 2022 te presenteren. Dit betekent onder andere een overzicht van met welke gewassen, wie op de korte termijn aan de slag gaan en voor andere gewassen een stappenplan uit te werken voor de lange termijn.

Agenda

10:00 uurWelkom en kennismaking
 Edwin Nuijten (De Beersche Hoeve) en Willy Douma (Stichting Zaadgoed)
10:30 uurUrgentie, ketenvoorbeelden en aandachtspunten
 ·        Edith Lammerts van Bueren, WUR: Waar staan we nu in de veredeling voor de biosector?

·        Theo Boon, Odin: Waar staan we nu in de praktijk als ketenorganisatie en wat is onze ambitie met zaadvast?

·        Boris Voelkel, Voelkel: Groenten uit zaadvaste teelt in de productie van groentesappen

12:00 uurPlenair gesprek
12:30 uurLunch
13:30 uurGesprekken in kleinere groepen:
 Uitgangspunten en kansen voor zaadvaste rassen vanuit een ketenperspectief
15:00 uurPlenair gesprek
 Terugkoppeling, discussie  en vervolgstappen
16:00 uurEinde van de dag