Waarom deze studiedag?

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde voeding zijn de uitdagingen van deze tijd. Hoe kunnen we samenwerken met partijen in de keten om duurzame rassen in stand te houden en te verbeteren?

Er zijn al belangrijke stappen gezet om zaadvaste rassen de keten in te brengen zowel vanuit technische als sociaal-economische overwegingen. Op een eerdere studiedag op 19 maart 2022 vierden we deze resultaten maar benoemden we ook wat er nog ontbreekt. Het werd duidelijk dat er draagvlak is om meer te doen en een solide basis voor de lange termijn te ontwikkelen. Op die dag hebben we de Werkgroep Zaadvaste rassen opgericht die ondertussen drie groepen aan het werk heeft gezet:
1)  financiering,
2) communicatie, en
3) inventarisatie, veredeling en onderzoek.

Op 28 oktober 2022 zijn de eerste resultaten van de Werkgroep besproken en leverden ketenspelers nuttige adviezen.

Op 3 maart zoomen we weer uit: Onze wensen worden werkelijkheid.

Programma

Op vrijdag 3 maart 2023 staat ons droombeeld centraal. Wat willen we graag en hoe komen we daar? Wat hebben we al bereikt?

Vragen die aan bod komen zijn: Hoe kunnen we vanuit centrale uitgangspunten van de biologische landbouw zoals samenhang en biodiversiteit, voorzorgsprincipe en een meer menswaardige landbouw versus een technologisch perspectief volgende stappen zetten? Kunnen we een aanpak ontwikkelen waarbij we technieken zoals CRISPR-Cas links kunnen laten liggen?

We nodigen alle spelers in de keten van harte uit om hun reacties, ideeën en gedachten te delen.

Een gedetailleerd programma van de dag volgt later.

Meer informatie en aanmelden

De studiedag vindt plaats op vrijdag 3 maart  2023 van 10:30 tot 17:00 uur.
Locatie midden van het land (volgt later).
We zorgen voor een drankje na afloop.
Kosten voor de dag bedragen € 20,00 (inclusief lunch)

U kunt zich alvast aanmelden via de aanmeldknop of neem contact met ons op via secretariaat@zaadgoed.nl.

Na aanmelding ontvangt u een verzoek tot betaling.