Waarom deze studiedag?

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde voeding zijn de uitdagingen van deze tijd. Hoe kunnen we samenwerken met partijen in de keten om duurzame rassen in stand te houden en te verbeteren?

Er zijn al belangrijke stappen gezet om zaadvaste rassen de keten in te brengen zowel vanuit technische als sociaal-economische overwegingen. Op een eerdere studiedag op 19 maart 2022 vierden we deze resultaten maar benoemden we ook wat er nog ontbreekt. Het werd duidelijk dat er draagvlak is om meer te doen en een solide basis voor de lange termijn te ontwikkelen. Op die dag hebben we de Stuurgroep Zaadvast opgericht die ondertussen drie groepen aan het werk heeft gezet:

  1. financiering
  2. communicatie
  3. inventarisatie, veredeling en onderzoek.

Wat zijn de resultaten van de Stuurgroep tot nu toe en wat vinden ketenspelers daarvan? Wat gaat goed en wat kan beter?

Programma

Op vrijdag 28 oktober 2022 delen we de resultaten van de Stuurgroep Zaadvast van de afgelopen 6 maanden.

We nodigen alle spelers in de keten van harte uit om hun reacties, ideeën en gedachten te delen. Zo kunnen we als Stuurgroep de komende tijd goed inspelen op de wensen en behoeften in de keten en samen de routekaart verder concretiseren.

Onderdeel daarvan is o.a. de keuze voor de gewassen waarmee we op korte termijn aan de slag willen gaan en de keuze voor de gewassen die we op de lange termijn in een veredelingsprogramma willen opnemen.

Agenda

13:00 uurWelkom en kennismaking
Edwin Nuijten (De Beersche Hoeve) en Willy Douma (Stichting Zaadgoed)
13:15 uurUitkomsten 19 maart: aandachtspunten en suggesties
13.30 uurStand van zaken drie werkgroepen en presentatie concept routekaart
14.45 uurPauze
15.00 uurGesprekken in kleinere groepen/ per werkgroep
1) financiering
2) communicatie
3) inventarisatie, veredeling en onderzoek
16.30 uurPlenaire terugkoppeling, discussie  en vervolgstappen
17.00 uurEinde van de dag; een drankje ter afsluiting