Veredelingsproject

Onderdeel van het Europese project Farm Seed Opportunities

Doel is voor wintertarwe de waarde van een oud-Nederlands landras wintertarwe en een Nederlands boerenras wintertarwe te beschrijven, en ze te vergelijken met andere oude landrassen en boerenrassen uit Frankrijk en Italië. De verdere onderzoeksvragen zijn

1) hoe dergelijke heterogene rassen beschreven moeten worden om op een officiële verkeerslijst van conservation varieties te kunnen worden geplaatst

2) hoe ze zich in de loop van drie jaar vermeerdering aanpassen of evolueren in de context van een boerenbedrijf en

3) hoe de telers ze in stand moeten houden (bijvoorbeeld door positieve of negatieve massaselectie).

Een vergelijkbare vraag geldt voor de spinazierassen en voor de bonenrassen.
Deze proeven worden uitgevoerd in het kader van het internationale project Farm Seed Opportunities.
De betrokken telers zijn: Piet van Ijzendoorn, Piet van Zanten, Anna van Oostwaard, Rene Groenen en Bart Vosselman

De strikte regels en hoge kosten voor het op de markt brengen van zaden in combinatie met de beperkte markt (afzet) voor landrassen vormen een bedreiging voor het behoud van lokale rassen en de agro-biodiversiteit. Farm Seed Opportunities is een Europees onderzoekproject dat tot doel heeft om het gebruik, de uitwisseling, de productie en de verkoop van lokale rassen te bevorderen. Nadruk ligt op het ontwikkelen van strategieën voor participatieve veredeling. Dat wil zeggen; veredeling door boeren in samenwerking met professionele veredelaars. Lees meer...