Lupine als vervanger voor tropische Soja

Akkerbouwer Jos Jeuken uit Swifterbant werkt aan het ontwikkelen van een kalktolerante, zoete lupine die in de belangrijke Nederlandse akkerbouwgebieden met kalkrijke jonge zeeklei kan groeien. De lupines die nu op de klei kunnen groeien rijpen te laat af, of hebben een te lage opbrengst. Als het lukt om lupine productief te maken, is er een mooie vervanger voor tropische (regenwoud-)soja, die bovendien de bodem hier verrijkt omdat lupines nitraat maken uit luchtstikstof.

Jos Jeuken is in in 2011 met het Louis Bolk Instituut gestart met het uitzaaien van lupine planten  van een  Deense veredelaar om te bepalen of  ze geschikt zijn  voor onze jonge zeekleigronden. In deze ‘screening’ is vooral gelet op vroegheid en gelijkmatigheid in afrijping, teelbaarheid, kalktolerantie en ziektetolerantie. De resultaten waren positief: redelijke opbrengst en vroege afrijping. In de jaren daarna is hij verder gegaan met uitzaaien en selecteren. In 2017 bleek dat zijn selecties  voldoende ‘zoet’ zijn en daarmee geschikt voor consumptie. Verdere vooruitgang wordt nog verwacht in de komende jaren.

Naast zoetheid wordt ook gewerkt aan uniformiteit en aan vroegrijpheid, ziektebestendigheid en opbrengst– belangrijke voorwaarden voor teelt onder Nederlandse omstandigheden.