Naam: Jan van Arragon

Woonachtig: Zutphen

Beroep: Groenteteler en veredelaar

Gewassen: aardappel,  broccoli, prei, sla, paprika, rode biet, (pompoen, courgette, wortel, rijsdoperwt en raapsteel; zaden verkrijgbaar via de Zaderij)

Website: https://www.bioakker.nl

 

Jan van Arragon is geweldig creatief, een eigenschap die een plantenveredelaar goed van pas komt. Zijn manier van aanpak laat zien dat hij graag buiten de gebaande paden treedt.

Hij is opgeleid als veredelaar, is een visionair en weet teelt, veredeling en vermarkting bij elkaar te brengen. Na zijn pensioen richtte hij zich op zijn bedrijf de Bioakker in Zutphen steeds meer op wat hij het liefste doet: het veredelen van pootgoed en zaden. Hij is ook altijd bereid zijn kennis te delen.

Aardappel

Net als bij andere biologische boerenkwekers is het doel van Jan om phytophthora- resistente rassen te ontwikkelen. Hij is hiervoor aangesloten bij het Bio-impulsproject. Hij heeft een duidelijke visie omtrent resistentie in het veld. Deze moet binnen een aardappelveld op meerdere genen berusten. Een aardappelras zou dan uit een mengsel van meerder klonen bestaan, die wel dezelfde teelteigenschappen hebben en nauwelijks verschillen in gebruikskenmerken, maar wel verschillen in resistentie-genen. Na negen jaar selecteren heeft Jan nu drie klonen ingeleverd voor toetsing op het landelijk bio-proefveld. Jan is ook volop aan het experimenteren met technieken om de aardappel op een andere manier te vermeerderen. Stekken van zaailingen of stengels en de teelt via zaad, maken hier deel van uit.

Groenteveredeling

Bij de veredeling van de groentegewassen richt Jan zich op het ontwikkelen van zaadvaste rassen, waarvan zaaizaadproductie en instandhouding door iedereen mogelijk is. Zijn aanpak is om F1-hybride rassen zogenaamd te de-hybridiseren. Meestal is het wel mogelijk om van hybride rassen zaad te telen. Dit zaad levert over het algemeen een zeer gevarieerde nakomelingschap op, omdat de eigenschappen weer gaan uitsplitsen. Eigenlijk een ideale basis om daar, door selectie, weer zaadvaste rassen uit te selecteren.

Op deze manier is Jan aan het veredelen met broccoli, sla (tolerantie voor Bremia), prei (hoge resistentie tegen roest), paprika en rode biet. Smaakvolle gewassen zijn een vereiste voor hem. Zijn klanten helpen met het proeven van nieuwe selecties. Die krijgen regelmatig twee selecties mee naar huis om te vergelijken. Als er meerdere klanten een selectie niet vinden smaken, dan is het einde verhaal. Aan smaak doet Jan geen concessies.

Link naar bioimpuls: