Dubbelresistente aardappel

Dubbele resistentie in aardappel gezocht!

Miedema veredelt zelf aardappels, gericht op sterke piepers voor biologische teelt.

In 2009  schakelde akkerbouwer Joute Miedema  over op biologische teelt. Hij merkte dat er geen goed ras aardappels was voor zijn grond. Op deze vochtige, kalkrijke grond net onder de Waddenzee is schurft een probleem. Het is herkenbaar aan verkurkte oppervlakkige plekjes op de knol en wordt veroorzaakt door een bodemschimmel. Hij begon opnieuw met veredeling speciaal voor de biologische teelt en koos  het ras Biogold als uitgangspunt. De  nakomelingen waren echter te kwetsbaar. Sinds  2010 is hij verder gegaan  met Nicola. In een speciale kas kruist hij handmatig de bloeiende aardappelplanten. Zijn doelen zijn naast schurftresistentie ook resistentie tegen de gevreesde aantasting met Phytophthora. Belangrijk zijn verder de  droogtetolerantie en productiviteit bij weinig nitraat in de bemesting. De oogst moet 40 tot 60 ton per hectare kunnen worden.

Vol enthousiasme en volharding plant Joute de duizenden nakomelingen van zijn kruisingen. De diversiteit die daarbij ontstaat is zichtbaar in de kleuren maar ook in de grootte en de vorm van de knollen, de diepte van de ogen, en in de schurftaantasting.

Biologische boer

Sinds 2009 boert Joute Miedema volledig biologisch. Van 1967 tot 2000 werkte hij als gangbare boer. Mede door de stagnerende marktgroei en de toenemende regulering van de landbouw begon hij dit echter minder leuk te vinden. In 1999 kwam hij in contact met de biologische landbouw, toen hij een bezoek bracht aan de open dagen in Nagele. Het bleek economisch haalbaar! Joute bezocht meer biologische bedrijven en volgde de cursus bioboeren in Lelystad. Hij besloot zijn bedrijf stapsgewijs in vijf jaar om te schakelen. Zo kon hij eerst bedreven raken in deze nieuwe manier van boeren. Als biologisch boer heeft Miedema het veel meer naar zijn zin. 'Het vraagt meer creativiteit en alertheid', aldus Miedema. 'Qua markt is het meer pionieren en ik vind het steeds leuker'. Doordat hij organische meststoffen gebruikt in plaats van kunstmatige, krijgt zijn grond meer body en keert het leven op de akkers terug. "Er komen hier weer roofvogels, reeën, hazen en ook kwartels, terwijl die jaren zijn weggeweest".