Vergeten groenten gezocht!

Stichting Zaadgoed, De Zaderij en Caring Farmers zoeken vergeten groenterassen voor meer biodiversiteit op het bord en in de winkel. Met een landelijke oproep aan telers, tuinders en moestuiniers hopen de organisaties zaden van voldoende verschillende oude, vergeten of eigen (nieuwe) rassen te ontvangen om in 2024 proefvelden mee in te zaaien. De rassen die het beste uit de proeven komen, kunnen via De Zaderij hun weg weer naar de winkels en ons bord vinden. Dus telers en tuinders opgelet: heb je zelf een ras ontwikkeld, gebruik je nog groentezaden van je grootouders of teel je een ras wat je lang niet in een biowinkel bent tegengekomen, laat het ons weten. Wij geven jouw ras een kans om landelijk bekend te worden!

Bekijke de video-oproep: caringfarmers.nl/gezocht-vergeten-groenten/

Kijk hier om rassen aan te melden: zaadgoed.nl/levende-zadenbank/

Levende zaadbank
Caring Farmers, De Zaderij en Stichting Zaadgoed zetten zich samen in voor een Levende Zadenbank omdat het aantal verschillende groenten in de supermarkt en in ons dieet de afgelopen decennia erg klein is geworden. Samen leiden wij meer telers op om zelf hun eigen zaden te telen van een steeds groter aantal verschillende groenterassen. Dit jaar doen 20 deelnemers mee met de 4 daagse cursus Zaadteelt zaadvaste rassen, en volgend jaar zal deze cursus worden herhaald. Stichting Zaadgoed verzorgt de opleiding en de cursisten kunnen via de Zaderij met hun zaden de weg naar de markt vinden.

Waarom zaadvaste zaden?
Bijna alle groenterassen komen tegenwoordig van hybride zaden van planten die zo zijn gekweekt dat nateelt voor professionele telers niet interessant is om het jaar erop weer in te zaaien. Zo blijft de boer of tuinder afhankelijk van de zaadleveranciers. Dit heeft er toe bijgedragen dat de diversiteit aan groenten dat in de supermarkt te koop is, erg beperkt is geworden. Tegenwoordig vind je in de supermarkt vaak slechts een vorm van een gewas en deze is dan vaak optimaal voor transport, bewaring, efficiënte bewerking en dergelijke. Maar er is zoveel meer en vandaar deze oproep met als doel uitbreiding van de collectie zaadvaste groenterassen. Zaadvast betekent dat de zaden planten opleveren waarvan de zaden het jaar daarna weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo kan de teler zelfvoorzienend worden in zaden, maar ook met selectie eigen rassen telen.

Kijk voor meer informatie op caringfarmers.nl/levende-zaadbank

  • Caring Farmers: een stichting die zich inzet voor een snellere transitie naar een natuurinclusieve, dierwaardige kringlooplandbouw
  • De Zaderij: een coöperatie van telers die zaden leveren aan de biologische markt en consument
  • Stichting Zaadgoed: een stichting die zich inzet om agrobiodiversiteit te beschermen en de verscheidenheid aan biologische zaden en rassen te vergroten