Nuijten, E. 2020. FACTSHEET ROND VEREDELING EN BIOLOGISCHE LANDBOUW 2016. Factsheets 2016, 22p. Download full text (pdf, 2 MB; opent in nieuw venster)

Nuijten, E., R. Groenen. 2018. DIVERSE RASSEN VOOR EEN SMAAKMARKT IN NOORD-BRABANT: UITTESTEN EN VERWAARDEN. Rapport 2018-014 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 43 p. Download full text (pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster)

Nuijten, E., E.T. Lammerts van Bueren. 2016. WERKEN AAN DIVERSITEIT IN TARWE EN GROENTEN: VOOR MEER VARIATIE OP HET VELD, IN HET WINKELSCHAP EN OP HET BORD. Rapport 2016-030 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p. Download full text (pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster)

Nuijten, E. 2016. GEVRAAGD: MEER DIVERSITEIT OP VELD EN BORD: EERSTE INDRUKKEN EN RESULTATEN VAN VELDONDERZOEK. Ekoland. oktober, p. 26-27. Download full text (pdf, 0,76 MB; opent in nieuw venster)

Nuijten, E., U. Prins. 2014. LUPINEVEREDELING VOOR NEDERLANDSE BODEMS: DE EIWITRIJKE LUPINE IS EEN VEELBELOVEND GEWAS, LBI WERKT AAN HET VERBETEREN VAN RASSEN. Ekoland. December 2014, p. 22-23. Download full text (pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster)

Groene Veredeling. 2013. GROENE VEREDELING: NIEUWE WEGEN VOOR VEREDELING - SLEUTELELEMENTEN VOOR SAMENWERKING IN DE KETEN. Wageningen UR, Wageningen. Download full text (pdf, 310 kB; opent in nieuw venster)

Janmaat, L., E. Nuijten, E.T. Lammerts van Bueren. 2016. EERLIJK ZAAD ALS BASIS VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN: EOSTA NEEMT STELLING EN STEUNT VEREDELING ZAADVASTE RASSEN. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p. Download full text (pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster)

Prins, U., E. Nuijten. 2014. BROOD VAN NATUURAKKERS: MAATWERK MAAKT HET TELEN VAN BROODTARWE OP NATUURAKKERS MOGELIJK. Ekoland. November 2014, p. 14-15. Download full text (pdf, 0,73 MB; opent in nieuw venster)

Nuijten, E., L. Janmaat, E.T. Lammerts van Bueren. 2013. NEW MODELS FOR PLANT BREEDING: KEY ELEMENTS FOR COLLABORATION WITHIN THE FOOD CHAIN. Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Wageningen, Driebergen. 4 p. Download full text (pdf, 350 kB; opent in nieuw venster)

 

Heeft u vragen over onderzoek?

Uw vragen kunt u stellen aan: Dr. ir. Edwin Nuijten E.Nuijten@Louisbolk.nl