We gaan weer Toekomstzaaien!

In de weekenden van oktober 2018 kun je op veel plekken in Nederland weer Toekomst Zaaien. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met het inzaaien van een akker met wintergraan op een biodynamische boerderij. Ook vraagt Toekomst Zaaien aandacht voor de toekomst van ons zaadgoed. Het is een initiatief van Stichting Demeter. Lees meer