Eigen rassen voor eigen markt

Brabantse biologische abonnemententelers zoeken samen naar rassen met goede smaak en gunstige teelteigenschappen. Meer smaak geeft belangrijke toegevoegde waarde en daarmee een goede binding met de eigen klantenkring.

Teelbaarheid, opbrengst en economisch rendement blijven daarbij belangrijk. Door meerdere jaren gezamenlijk rassen te beoordelen hebben de telers geleerd met een andere bril naar rassenkeuze te kijken.

Lees meer hierover... (PDF 686kb, opent in een nieuw scherm)