Cursus zaadteelt voor moestuinders

Heeft ueen moestuin en lijkt het u leuk om zelf zaad te telen? Geef u dan snel op voor de cursus "Eigen zaadteelt" van Stichting Zaadgoed. De cursus wordt gegeven door Janneke Tops die veel ervaring heeft met het geven van cursussen aan moestuinders.

De cursus bestaat uit twee middagen; een zaaidag in het voorjaar en een oogstdag in het najaar. Tijdens de cursus leert u hoe zaadvermeerdering in zijn werk gaat en hoe u zaadteelt kunt inpassen in uw vruchtwisseling. U krijgt praktische tips over het telen, oogsten, drogen en bewaren van zaden in de moestuin. De precieze datum en locatie worden later vastgesteld.

Cursus in standhouden van groenterassen

Op dit moment volgen 12 mensen de cursus tot in standhouden bij Jan Velema.

Zodra er weer een nieuwe cursus start laten we dat weten op de website van ProSpecieRara.

Aardappelveredelingscursus

In het zevende jaar heeft deze cursus geen ondersteuning door Stichting Zaadgoed meer nodig. Daarmee is de cursus nog niet ten einde. De drie aardappelkwekersverenigingen (AKV’s) bieden in samenwerking met het Louis Bolk Instituut de Cursus Aardappelveredeling voor (kleine) kwekers aan. Na de succesvolle cursussen Aardappelveredeling (2008 tot 2013) in het kader van het Bioimpuls Veredelingsproject, is besloten deze cursus een vaste plaats in de aardappelsector te geven. Niet alleen biologische akkerbouwers hadden belangstelling voor deze cursus, maar ook gangbare kleine kwekers wilden hun kennis opfrissen en verdiepen. Zelfs kwekers van professionele kweekbedrijven bleken hun voordeel te kunnen doen met de rijke kennis van de kweker en docent Jan van Loon.

Opgeven via www.louisbolk.nl/veredeling.