Cursus 2022 : Selectie in eigen boerenhand

Een 8 daagse praktijkcursus instandhouding, vermeerdering en veredeling van biologische zaaigoed speciaal bedoeld voor tuinders, boeren en geïnteresseerden in Nederland en België. Na afloop van deze cursus heeft u voldoende basiskennis om op het eigen bedrijf of in de eigen tuin aan de slag te gaan en zelfstandig eenvoudige, doelmatige methoden toe te passen voor instandhouding, vermeerdering of veredeling.

 

Doel

Aan het eind van de cursus

  1. Kunnen deelnemers bepalen welke veredelingsmethode(n) ze willen toepassen met het oog op doel en gewas
  2. Hebben deelnemers basale handvaten voor vermeerdering en instandhouding van rassen
  3. Hebben deelnemers een breder perspectief op biologische veredeling

 

Voor wie

De cursus is bedoeld voor tuinders en boeren die aan de slag willen (of zijn) met selectie, vermeerdering, instandhouding en/of veredeling. Tijdens de cursus zullen theorie en praktijk elkaar afwisselen. De cursus biedt daarnaast de mogelijkheid om met een eigen gewas aan de slag te gaan en zo direct de theorie toe te passen.

 

Kosten: Euro 400 voor de hele cursus inclusief koffie, thee en eenvoudige lunch. Gedurende de twee weekenden wordt er op zaterdag een eenvoudig diner geserveerd.  Bijkomende kosten kopieën en eventuele materiaal kosten. Reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Voor overnachting in de weekenden eenvoudig/op eigen kosten.

 

Aantal deelnemers: Het minimale aantal deelnemers is 8. Het maximum is 16.

Locatie:  De cursus start op De Beersche Hoeve in Oostelbeers (NB). Dag 5/6 vindt ook in Oostelbeers plaats. Overige dagen vinden plaats op bedrijven door het land heen.

Docenten: De coördinatie en cursus op hoofdlijnen is in handen van Edwin Nuijten. Gastdocenten met ruime ervaring in de praktijk van de biologische landbouw, markt en veredeling.

Edwin Nuijten heeft ongeveer 20 jaar ervaring op het thema boerenveredeling waarvan ongeveer 10 jaar op het thema biologische veredeling. Hij is nu werkzaam op de Beersche Hoeve, werkt aan biodynamische veredeling en zit in het bestuur van Stichting Zaadgoed en van Eco-PB.

Gastdocenten: notk

 

Opgave voor deze cursus via Willy Douma of Edwin Nuijten: secretariaat@zaadgoed.nl

Meer informatie bij Edwin Nuijten: tel 06-11014231