Word wakker als je geen gentech op je bord wilt

Als de plannen van de Europese Commissie doorgaan, komen ze begin juli met een voorstel voor herziening van de regels voor nieuwe veredelingstechnieken. Het wetsvoorstel houdt in dat CRISPR-Cas, een vorm van genetische modificatie waarmee je DNA kunt aanpassen, ongemerkt zijn intrede kan doen in de Nederlandse landbouw en winkels. Met als gevolg dat onze voedingsmiddelen niet meer vrij zijn van gentechnieken en de keuze voor gentechvrij-voedsel verdwijnt. De biologische sector lanceert vandaag een online petitie om de wetswijziging tegen te houden. Zij roepen iedereen op om deze onomkeerbare wijziging te voorkomen en het recht op de keuze voor gentechvrije voeding te borgen. Bij 40.000 handtekeningen komt het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Daarnaast worden er 150.000 ansichtkaarten verspreid ter attentie van Minister van Landbouw, Natuur en Milieu, Piet Adema, om ook zijn aandacht te vragen voor de dringende situatie.

Begin juli wordt in de EU voorgesteld om het gebruik van gentechniek CRISPR-Cas niet te vermelden op etiketten. Dat betekent dat het niet meer te achterhalen is of er geknutseld is met je eten. CRISPR-Cas is een vorm van genetische modificatie waarmee je heel precies DNA kunt aanpassen. Als besloten wordt CRISPR-Cas niet meer onder regelgeving voor GMO te scharen, betekent dat er voor gewassen gemodificeerd met deze techniek geen verplichte risicoanalyse en etiketteringsplicht meer nodig is. Daardoor kunnen deze gewassen onzichtbaar in de productie- en voedselketen terecht komen. Daarmee verdwijnt de keuzevrijheid voor consumenten én voor boeren.

“We hebben allemaal liggen slapen. Het is 5 voor 12, tijd om wakker te worden!”, aldus Merle Koomans, bestuurslid van de Biowinkelvereniging en directeur van Odin Foodcoop. Vandaag start een online petitie, als verzet tegen het voorstel van de wetswijziging. Om de petitie aan te jagen, worden er 150.000 ansichtkaarten verspreid middels biologische winkels en markten, ter attentie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema, met het verzoek om zich in te zetten voor het behoud van keuzevrijheid voor gentechvrij voedsel. “Ik hoop dat consumenten massaal hun stem laten horen, zodat dit spoedig op de agenda van de Tweede Kamer komt.” Bij 40.000 handtekeningen is dat het geval. “Natuurlijk hoop ik ook de minister onze noodkreet serieus neemt en het wetsvoorstel nog eens goed onder de loep neemt”.

“Uit onderzoek van het Rathenau Instituut bleek al eerder dat consumenten liever geen gentech op hun bord hebben en dat ze er in ieder geval zelf de keuze willen maken. Zij kunnen alleen nú nog hun stem laten horen, maar veel consumenten zijn onwetend en zijn slecht op de hoogte van wat er op Europees niveau speelt”, zo meent Roosmarijn Saat, voorzitter van de Biowinkelvereniging en eigenaar van Gimsel Rotterdam. “Opmerkelijk is het ook hoe oorverdovend stil het blijft aan de kant van grote levensmiddelenbedrijven, ondanks dat een wijziging van dit wetsvoorstel de héle voedingssector zal treffen. We roepen dus ook Nederlandse supermarktketens op om in navolging van Europese collega-retailers ook in actie te komen.”

Voorstanders beweren dat gentechnieken hard nodig zijn voor het snel ontwikkelen van nieuwe rassen, die beter om kunnen gaan met klimaatverandering zoals droogte. Echter dat vraagt volgens de biologische sector niet om gen technieken met onvooorspelbare gevolgen waarvan de positieve effecten niet bewezen zijn en die bovendien patenteerbaar zijn. Dat vraagt, om innovatieve landbouw met eerlijke beloningen voor de boeren en behoud van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen waarvan de productie van gezond, duurzaam voedsel afhankelijk is.

De petitie wordt onder andere ondersteund door Bionext biologische branchevereniging, Greenpeace, Stichting Demeter, Demeter International, Groenboerenplan, Stichting Zaadgoed, Caring Farmers, Stichting Warmonderhof.

Teken de petitie op: gentechvrijvoedsel.petities.nl/
Meer informatie vind je op Odin.nl en Biowinkelvereniging.nl