Annulering donateursdag

We kondigden aan in onze Kiemkracht van afgelopen februari dat er op 4 oktober 2020 een donateursdag zou zijn.
In de tussentijd is er natuurlijk heel veel veranderd. Nu het corona virus nog steeds rondwaart hebben we besloten de donateursdag niet door te laten gaan. Het is risicovol om mensen uit verschillende delen van Nederland bij elkaar te brengen en hoe graag we dat ook willen – niet een noodzakelijke activiteit.

We hopen u volgend jaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten tijdens de donateursdag bij een van de boeren of boerinnen die een bijdrage heeft ontvangen van Stichting Zaadgoed. Bovendien willen we nog een tweede ontmoeting organiseren. Tijdens de vorige donateursdag vroegen een aantal deelnemers of er ook wat meer ruimte voor dialoog, gesprek of discussie gemaakt zou kunnen worden. Daar gaan we graag op in. We doen dat door een tweede middag in 2021 te organiseren op een van de bedrijven waar we gelegenheid creƫren om met elkaar van gedachten te wisselen over een thema.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zaadgoed