De Stuurgroep Zaadvast nodigt u uit voor een tweede studiedag: 'Zaadvast vanuit een ketenperspectief'.

Op de studiedag van 19 maart hebben we besproken welke stappen we moeten zetten om een solide basis voor de lange termijn te ontwikkelen. Ondertussen hebben we een stuurgroep Zaadvast opgezet, met een drietal werkgroepen, elk met een specifieke focus:

  1. financiering,
  2. communicatie, en
  3. inventarisatie, veredeling en onderzoek.

Op 28 oktober willen we een overzicht geven van de gezette stappen, op elk van deze vlakken. We willen alle spelers in de keten uitnodigen om aan dit proces deel te nemen, om daarmee goed in te kunnen spelen op de wensen en behoeften in de keten. Dit zal ons helpen om de concept routekaart concreter te formuleren voor de toekomst. We hebben ideeën  met welke gewassen we op korte termijn aan de slag willen gaan en voorstellen welke gewassen voor de lange termijn in een veredelingsprogramma opnemen.

Ga samen met ons en andere partijen uit de keten aan de slag. Welke kansen kunnen we creëren voor een toekomstbestendige biologische plantenveredeling? De studiedag vindt plaats op vrijdag 28 oktober van 13.00-17.00 uur. Meer details rondom het programma volgen op een later moment.

Hieronder kunt u zich direct aanmelden. Voor meer informatie mail ons via secretariaat@zaadgoed.nl 

Aanmeldingsformulier

Aanmelden studiedag 28 oktober 2022
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam