De Stuurgroep Zaadvast nodigt u uit voor een derde studiedag: 'Zaadvast vanuit een ketenperspectief'.

Er zijn al belangrijke stappen gezet om zaadvaste rassen de keten in te brengen zowel vanuit technische als sociaal-economische overwegingen. Op een eerdere studiedag op 19 maart 2022 vierden we deze resultaten maar benoemden we ook wat er nog ontbreekt. Het werd duidelijk dat er draagvlak is om meer te doen en een solide basis voor de lange termijn te ontwikkelen. Op die dag hebben we de Werkgroep Zaadvaste rassen opgericht die ondertussen drie groepen aan het werk heeft gezet:

1)  financiering,

2) communicatie, en

3) inventarisatie, veredeling en onderzoek.

Op 28 oktober 2022 zijn de eerste resultaten van de Werkgroep besproken en leverden ketenspelers nuttige adviezen.

Op 3 maart zoomen we weer uit: Onze wensen worden werkelijkheid.

Hieronder kunt u zich direct aanmelden. Voor meer informatie mail ons via secretariaat@zaadgoed.nl 

Aanmeldingsformulier

Aanmelden studiedag 28 oktober 2022
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam