Stichting Zaadgoed

Voor biologische veredeling, zaadteelt en behoud van biodiversiteit in de landbouw