Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Lupine als vervanger van tropische soja

Akkerbouwer Jos Jeuken uit Swifterbant werkt aan het ontwikkelen van een kalktolerante, zoete lupine die in de belangrijke Nederlandse akkerbouwgebieden met jonge zeeklei kan groeien. De lupines die nu op de klei kunnen groeien zijn bitter en niet geschikt voor veevoer. Als het lukt om lupine productief te maken, is er een mooie vervanger voor tropische (regenwoud-)soja, die bovendien de bodem hier verrijkt omdat lupines nitraat maken uit luchtstikstof.

Jos heeft in 2011 een goede screening  kunnen maken van  kruisingsmateriaal van een Deense veredelaar voor geschiktheid voor onze jonge zeekleigronden. In  deze screening is vooral gelet op vroegheid en gelijkmatigheid  in afrijping, teelbaarheid,  kalktolerantie en ziektetolerantie. Uit 66 lijnen zijn  12 lijnen geselecteerd waarvan we denken dat die interessant zijn qua teelt. Echter 2011 was een moeilijk jaar, eerst veel droogte en later in het seizoen veel regen. In 2012 is de screening herhaald, in 4 herhalingen en met grotere veldjes, om te zien welke lijnen het beste zijn qua vroegheid, ziektetolerantie en opbrengst.

Doel is om in een aantal jaar komen tot een selectie van lijnen die naast kalktolerantie ook voldoen aan andere belangrijke voorwaarden voor teelt onder Nederlandse omstandigheden (vroegrijpheid, ziektebestendigheid en productkwaliteit).