Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Info voor telers

Stichting Zaadgoed ondersteunt biologische veredeling niet alleen door kennis en contacten, maar ook financieel. Dit gebeurt via (1) financiële ondersteuning voor een deel van de veredelingsarbeid en (2) een aanmeldingsfonds voor het aanmelden van een nieuw biologisch ras op de Rassenlijst. Hoe u een aanvraag kunt indienen leest u hieronder.

Hoe dient u een aanvraag in voor ondersteuning bij biologische veredeling?

Stichting Zaadgoed heeft als doel biologische veredeling te stimuleren, op verschillende niveaus. Een van de manieren om dit te doen is het ondersteunen van particulieren of bedrijven die bezig zijn met het in stand houden van bijzondere rassen, het maken van nieuwe selecties, of door veredeling een nieuw ras kweken. Hoe meer initiatieven van de grond komen, hoe beter. Deze activiteiten kosten veel tijd en inspanning. We willen u hierin ondersteunen door een deel van uw inspanningen financieel te vergoeden. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen. In uw aanvraag geeft uw antwoord op onderstaande vragen (maximaal 2 pagina’s). Per aanvraag kunnen we maximaal € 5000,- toekennen.

Algemeen

 • Wat is uw visie in uw veredelingsproject?
 • ( bijvoorbeeld: in de toekomst wil ik een ras ontwikkelen met die en die eigenschappen)

 • Wat is uw werkwijze, stappenplan en omvang van het project?
 • (bijvoorbeeld: populatiekruising en vervolgens….. of een gerichte kruising en vervolgens….. Dus ook de aantallen)

 • Wat zijn uw doelen in de tijd?
 • (bijvoorbeeld: over…jaar wil ik … gerealiseerd hebben)

 • Hoe wilt u er voor zorgen dat anderen toegang hebben tot uw resultaten of rassen; in eigen beheer, via derden, of anders?
   
 • Hoe schat u uw slagingskans in, welke risico's of externe factoren beïnvloeden het succes?

  Aanvraag komend seizoen
   
 • Geef aan wat de doelen en werkzaamheden van komend seizoen zijn.
   
 • Geef een globale begroting van uw werkzaamheden en kosten.
   
 • Geef aan voor welk onderdeel u financiële ondersteuning vraagt en hoeveel.
 •  

  Stuur uw aanvraag vóór 3 februari 2016 naar info@zaadgoed.nl.

  Aanmeldingsfonds voor nieuwe rassen

  Neem contact op via info@zaadgoed.nl.