Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking  kunt u overmaken op rekeningnummer NL52 TRIO 0198 3739 96

o.v.v. "Eenmalige schenking".

Als u uw adres erbijschrijft, sturen we u het volgende nummer van onze nieuwsbrief.

U kunt uw schenking aftrekken van de inkomstenbelasting omdat Stichting Zaadgoed erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een schenking volledig aftrekken, zonder de drempels van 1% en 10%, kan alleen als u minstens 5 jaar achtereen schenkt. Zie verder hier.

Voor legaten gelieve contact op te nemen met onze penningmeester dr. ir. Edwin Nuijten via info@zaadgoed.nl

Wij werken vrijwillig. Daardoor komt uw donatie grotendeels terecht bij boeren voor hun veredelingsprojecten. Een klein deel besteden we aan organisatiekosten, publicaties en deze website. Ons financieel jaarverslag vindt u hier.