Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Dubbelresistente aardappel

Dubbele resistentie in aardappel gezocht!

Na een generaties van aardappelen telen schakelde akkerbouwer Joute Miedema over op biologische teelt. Hij merkte dat er geen goed ras aardappels was voor zijn grond. Op deze vochtige, kalkrijke grond net onder de Waddenzee is schurft een probleem. Hij was al eerder bezig geweest met veredeling, en koos nu het ras Biogold als uitgangspunt, maar de nakomelingen waren te kwetsbaar. In 2010 ging hij verder met Nicola. In een speciale kas kruist hij bloeiende aardappelplanten handmatig. Zijn doelen zijn naast schurftresistentie ook resistentie tegen de gevreesde aantasting met Phytophtora, en dan ook nog:  droogtetolerantie en productiviteit bij weinig nitraat in de bemesting. De oogst moet 40 tot 60 ton per hectare kunnen worden.

Vol enthousiasme en volharding plant Joute de duizenden nakomelingen van zijn kruisingen.  De diversiteit die daarbij ontstaat is zichtbaar in de kleuren (klik op de foto), maar ook in grootte en vorm van de knollen, de diepte van de ogen, en in de schurftaantasting.

Sinds 2009 boert Joute Miedema volledige biologisch. Van 1967 tot 2000 werkte hij als gangbare boer. Mede door de stagnerende marktgroei en de toenemende regulering van de landbouw begon hij dit echter minder leuk te vinden. In 1999 kwam hij in contact met de biologische landbouw, toen hij een bezoek bracht aan de open dagen in Nagele. Het bleek economisch haalbaar! Joute bezocht meer biologische bedrijven en volgde de cursus bioboeren in Lelystad. Hij besloot zijn bedrijf stapsgewijs in vijf jaar om te schakelen. Zo kon hij eerst bedreven raken in deze nieuwe manier van boeren. Als biologisch boer heeft Miedema het veel meer naar zijn zin. 'Het vraagt meer creativiteit en alertheid', aldus Miedema. 'Qua markt is het meer pionieren en ik vind het steeds leuker'. Doordat hij organische meststoffen gebruikt in plaats van kunstmatige, krijgt zijn grond meer body en keert het leven op de akkers terug. "Er komen hier weer roofvogels, reeën, hazen en ook kwartels, terwijl die jaren zijn weggeweest".

Miedema veredelt zelf aardappels, gericht op sterke piepers voor biologische teelt.

Zie ook Kiemkracht 2012 voorjaar.

Info:

Joute Miedema

Nieuwe Bildtdijk 115

9078 PT Oudebildtzijl

Telefoon:  (0518) 42 12 26