Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Doelstelling

Doelstellingen van Stichting Zaadgoed                   

Stichting Zaadgoed is in april 1998 opgericht met de volgende doelstellingen:

1. Het bevorderen van een duurzaam beheer van onze cultuurgewassen door het gebruik van verantwoorde veredelingstechnieken;

2. Het bevorderen van  agro-biodiversiteit;

3. Ontwikkeling van veredelingsmethoden geëigend voor de biologische landbouw die vrij zijn van het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Dit doen we door:

1. Het stimuleren en ondersteunen van concrete veredelingsactiviteiten voor de professionele biologische teelt, door biologische telers en veredelaars, al dan niet in samenwerking met onderzoekers

2. Werken aan bewustwording van consumenten door projecten als Toekomstzaaien en de rassentoets

3. Stimuleren van kennisontwikkeling door het aanbieden van cursussen en studiedagen en de ontwikkeling van handleidingen voor de zaadteelt.

4. Bekendheid geven aan biologische plantenveredeling en het belang van agro-biodiversiteit door middel van publicaties en lezingen.  

5. Fondswerving om activiteiten voor stimulering van de biologische veredeling op te kunnen zetten en te kunnen ondersteunen.

 

Zie verder bij  Wat wij doen